570 583 000 / 515 391 807

info@gala-travel.pl

Armenia

Pierwszy kraj chrześcijański na świecie

Trasa wycieczki

EREWAŃ - ECZMIADZYN - ZWARTNOC - EREWAŃ - CHOR WIRAP - ARENI - NORAWANK - TATEW - KARAHUNDŻ - SEWAN - NORATUS - SEWANWANK - GARNI - GEGHARD - EREWAŃ


price per person

Świadczenia w cenie


Uwagi do wyjazdu

Każdy uczestnik musi posiadać paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

Cena nie obejmuje